امریکا و جنگ سایبری

مهرداد شاکری

حالا دیگر کم کم به همگان اثبات شده که پهبادساقط شده گلوبال توسط ایران صرفا یک تله سایبری بوده و امریکا با طعمه قرار دادن یک هدف دویست میلیون دلاری توانسته سیستم بومی دفاع موشکی ایران را هک نماید و به لایه های پنهان دفاع موشکی ایران نفوذ نماید
جنگ سایبری ایران و امریکا وارد فاز تازه و پر هزینه ای گردیده است