امضای قانون تمدید پرداخت غرامت به قربانیان حملات تروریستی یازدهم سپتامبر

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحد آمریکا قانون تمدید پرداخت غرامت های اختصاصی به قربانیان حملات تروریستی یازدهم سپتامبر و خانواده های آنان تا سال ۲۰۹۲ را امضا کرد

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحد آمریکا قانون تمدید پرداخت غرامت های اختصاصی به قربانیان حملات تروریستی یازدهم سپتامبر و خانواده های آنان تا سال ۲۰۹۲ را امضا کرد .

پیش نویس قانون ” صندوق غرامت قربانیان یازدهم سپتامبر ” که مدتی مدید است افکار عمومی آمریکا را مشغول کرده است، طی مراسمی در کاخ سفید با امضای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جنبه قانونی بخود گرفت.

این پیش نویس که با اکثریت آرای هر دو جناح در کنگره آمریکا و امضا ترامپ قانونی شد، تمدید مدت پرداخت غرامت به قربانیان حملات تروریستی یازدهم سپتامبر سال ۲۰۱۱ و خانواده های آنان تا پایان بودجه مالی سال ۲۰۹۲ را پیش بینی می کند.

ترامپ طی سخنانی در مراسم امضا که هیچیک از اعضای دموکرات کنگره آمریکا در آن شرکت نکردند، ضمن اشاره به اینکه دادن اولویت به مشکلات قربانیان حملات تروریستی یازدهم سپتامبر را بعنوان وظیفه اساسی خود مشاهده می کند گفت : من نیز بعنوان یکی از اهالی نیویورک آن روز را بخوبی بخاطر دارم.