امید شاه محمدی, معلم و فعال صنفی ساکن دیواندره جهت اجرای حکم حبس احضار شد.

پایگاه خبری / تحلیلی نگامروز گذشته, امید شاه محمدی, معلم و فعال صنفی ساکن دیواندره, جهت اجرای حکم ۱ سال حبس تعزیری خود به زندان مرکزی سنندج منتقل  شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸, امید شاه محمدی, معلم و فعال صنفی ساکن دیواندره که از سوی دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. 

براساس این گزارش, امید شاه محمدی, فعال صنفی در اسفند ماه ۱۳۹۷ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر حکم صادره از سوی دادگاه بدوی عینا تائید شد و این فعال صنفی بطور قطعی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

این فعال صنفی, که در جریان تحصن سراسری فرهنگیان در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۷ توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه در دیواندره و درجریان تحصن سراسری فرهنگیان بازداشت شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۹ آذر ماه سال گذشته با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

لازم به ذکر است امید شاه محمدی, در جریان بازداشت و مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده از حق انتخاب وکیل و ملاقات با خانواده خود محروم مانده بود.