امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس: راه‌اندازی «مجلس تی وی» را دنبال می‌کنیم / می‌توان از اینستاگرام برای پخش جلسات کمیسیون‌ها استفاده کرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _  احمد امیرآبادی نماینده قم گفت: برای تحقق شفافیت به دنبال این هستیم که با استفاده از ظرفیت شبکه‌‌های اجتماعی بحث پخش جلسات کمیسیون‌ها را دنبال کنیم که در این زمینه پیش‌تر بنده برای مثال گفته بودم می‌توان از اینستاگرام استفاده کرد که البته این موضوع برای مثال بیان شد وگرنه ما به دنبال انجام این اقدام در شبکه‌های اجتماعی داخلی هستیم و البته از سوی دیگر بحث راه‌اندازی «مجلس تی وی» را دنبال می‌کنیم.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از تلاش برای فراهم شدن زمینه پخش زنده جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس خبر داد.

احمد امیرآبادی نماینده قم و عضو هیات رئیسه مجلس گفت: در راستای تحول در مجلس و تقویت نظم در جلسات صحن و کمیسیون‌ها و شفافیت در پارلمان بحث پخش زنده جلسات را دنبال می‌کنیم.

وی اضافه کرد: برای تحقق شفافیت به دنبال این هستیم که با استفاده از ظرفیت شبکه‌‌های اجتماعی بحث پخش جلسات کمیسیون‌ها را دنبال کنیم که در این زمینه پیش‌تر بنده برای مثال گفته بودم می‌توان از اینستاگرام استفاده کرد که البته این موضوع برای مثال بیان شد وگرنه ما به دنبال انجام این اقدام در شبکه‌های اجتماعی داخلی هستیم و البته از سوی دیگر بحث راه‌اندازی «مجلس تی وی» را دنبال می‌کنیم.

عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد که شفافیت باعث تقویت اقدامات مجلس می‌شود، به همین دلیل از سوی ما دنبال می‌شود.