امیر حسین قاضی زاده گزینه نهاد خاص

امیر حسین قاضی زاده نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی مدتی است که ستادهای انتخاباتی خود را تشکیل داده است.

وی همچنین اقدام به تاسیس اندیشکده ای با عنوان پسامد گام دوم انقلاب اسلامی به منظور تهیه برنامه های دولت خود کرده است.

امیر حسین قاضی زاده پسر عموی وزیر بهداشت دولت اول روحانی حسن قاضی زاده هاشمی می باشد.

او سابقه حضور در شورای مرکزی جبهه پایداری را دارد.

وی در محافلی ادعا کرده است که یک نهاد خاص از وی به عنوان مصداق رئیس دولت جوان انقلابی خواسته است تا به جمع نامزدهای انتخاباتی بپیوند.

برخی منابع نیز از پیشنهاد تیم قالیباف به وی جهت انصراف از انتخابات ریاست جمهوری در ازای حمایت از او برای ریاست قوه مقننه را مطرح کرده اند.