انباشت زباله در مناطق محافظت‌شده خوزستان

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، منطقه حفاظت‌شده میشداغ مابین شهرهای بستان وعبدالخان درغرب استان خوزستان قرارگرفته ودر سال ۱۳۹۰ از منطقه شکار ممنوع به منطقه حفاظت‌شده ارتقا یافته است. این منطقه دارای تپه ماهوری ودشتی است و تنها زیستگاهی است که تعداد محدودی از آهوان استان خوزستان هنوز در آن قابل مشاهده‌اند ولی رها سازی زباله و آتش زدن آنها توسط شهرداری شهر بستان باعث نابودی زیست بوم منطقه و کوچ اجباری آهوان شده است.عکس‌های مهدی پدرام خو از این منطقه را ببینید.