انتخابات در دو رژیم‌

راه سبز امید –

در نظام پادشاهی پیشین ملت کاره ایی نبود و در نظام ولایت مطلقه فقیه ملت سر کارند و و در هر دو رژیم‌ انتخابات نمایش و دکور است.

در یک نظام دیکتاتوری حال مردم چگونه است؟

دیکتاتور کشور را ملک خود و ملت را رعیت خود و انتخاب نمایندگان مجلس را حق خود می داند. در رژیم قبل همه می دانستند که در انتخابات نمایندگان ملت توسط ساواک و وزارت کشور تعیین می‌شوند و مطلقا انتخاب ملت نبود و حالا نیز همه می دانند که نمایندگان توسط شورای نگهبان و سپاه و ولی فقیه تعیین می شوند و ملت مطلقا کاره ایی نیست و تنها حق دارد بین بد و بدتر انتخاب کند.

پس فرقش چیست؟

فرقش این است که قبلا پای خدا و دین وسط نبود و به دین ایمان‌مردم کاری نداشتند اما حالا به نام خدا سر مردم کلاه می گذارند و حق انها را می خورند و عده ایی هم برای ثواب و ادای تکلیف دینی پای صندوق می روند و رای می دهند و برایشان مهم نیست که به چه کسی رای می دهند و نتیجه رای دادن شان چیست؟