انتخابات ریاست دولت در بولیوی به دور دوم می کشد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامبر اساس نتایج اولیه انتخابات ریاست دولت در بولیوی، رئیس دولتی که بین سالهای ۲۰۲۰-۲۰۲۵ انجام وظیفه خواهد کرد، در دور دوم انتخابات مشخص خواهد شد

بر اساس نتایج اولیه انتخابات ریاست دولت در بولیوی، رئیس دولتی که بین سالهای ۲۰۲۰-۲۰۲۵ انجام وظیفه خواهد کرد، در دور دوم انتخابات مشخص خواهد شد. 

بر اساس نتایجی که پس از باز شدن ۸۳ درصد از صندوق های رای از سوی دادگاه انتخاباتی بولیوی اعلام شد، حزب جنبش سوسیالیزم به رهبری “اوو مورالس” رئیس دولت بولیوی ۴۵.۲۸ درصد آراء وحزب چپگرای جبهه انقلابی به رهبری “کارلوس مسا” نزدیک ترین رقیب اش ۳۸.۱۶ درصد آراء را کسب کرده است. 

پس از “مسا”، حزب دموکرات مسیحی به رهبری “چی هیون چونگ” که در کره جنوبی متولد شده، ۸.۷۷ درصد آراء، ائتلاف بولیوی نه می گوید به رهبری اسکار اورتیز ۴.۴۱ درصد آراء را کسب کرده است. 

در این میان اکثر صندوق هایی که باز نشده اند متعلق به حومه  شهرها هستند. 

در صورت قطعی شدن نتایج، رئیس دولتی که کشور را بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ اداره خواهد کرد، با برگزاری دور دوم انتخابات در ۱۵ دسامبر تعیین خواهد شد.