انتخابات پرشور در سپاه!

لیست کاندیداهای سپاه برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰:

۱.سردار محمد باقر قالیباف

۲.سردار حسین دهقان

۳.سردار محسن رضایی

۴.سردار اسماعیل کوثری

۵.سردار رستم قاسمی

۶.سردار سعید محمد

ممکن است به این لیست اضافه شود!