انتخابات یا دورهمی سرداران سپاه

محمد ارسلانی

با اعلام ورود یکی دیگر از سرداران سپاه به عرصه انتخابات ریاست جمهوری
و نگاه حذفی شورای نگهبان به کاندیداهای مردمی و اصلاح طلب و تفاوت خواه
باعث شده که انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بیشتر به دورهمی سرداران سپاه شبیه شود
عزم حاکمیت و علی خامنه ای و اتاق فکر سپاه به تک بعدی شدن و انحصاری شدن کامل قدرت در ایران است
عزمی که باعث می شود آنچه آنان به آن غیرخودی می گویند از صحنه اجرایی کشور حذف
و در نهایت تمام ارکان کشور دربست در اختیار رهبر ایران و اطرافیانش قرار گیرد
دیگر نمی توان از صندوق رای انتظار معجزه داشت