انتخابات ۱۴۰۰، عملیات فریبی برای نظامیان

✍️امید فراغت

آداب کشورداری دور تر از شعارهایی‌ست که سَر داده می‌شود و سال‌هاست دولت‌های جمهوری اسلامی با شعارهای گوناگون مورد هجمه قرار گرفته و اصطلاح درست یا نادرست دولت پنهان نیز از دلِ چنین فشارهایی رُخ نمایان کرد.

بنابراین برای یک بار هم که شده شاید یک نظامی سکاندار قوه اجرایی کشور شود تا بدانند آداب کشورداری و مردم‌فهمی آن نیست که در شعارها سَر داده می‌شود!

برای مثال سپاه بعد از سخنان آیت‌الله‌خامنه‌ای درباره گرانی‌ها با ایجاد قرارگاه برای کنترل و کاهش قیمت‌ها اقدام کرده است اما فعلا خبری از کنترل و کاهش گرانی‌ها نیست بنابراین به نظر می‌رسد درک کرده‌اند که وضعیت به چه گونه‌است و برای یک بار هم که شده باید تکلیف مشخص شود.

حضور نظامی‌ها در جایگاه ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در واقع آخرین تیر در کمان‌شان خواهد بود تا بدانند کشورداری آدابی متناسب با نظم بین المللی نیاز دارد! دولت نظامی برای ملت خوب است چرا که می‌تواند خط بطلانی روی بسیاری از های‌و هوی‌ها و شعارها باشد!

نکته این که اکثریت نظامی‌ها کابینه احمدی‌نژاد را تشکیل داده بودند اما موفق نبودند! بنابراین جایگاه ریاست جمهوری در ایران به عنوان تیر خلاصی بر ادعاهایی‌ست که بیرون گود سَر داده می‌شود و شاید با حضور یک نظامی در دولت ۱۴۰۰ آنان نیز مجبور به بازتولید و بازتعریف خود شوند و متوجه شوند که ادامه وضع موجود هیچ‌گونه رفاهی را برای ملت به ارمغان نخواهد آورد!

شاید مردم از حضور نظامی‌ها در دولت ۱۴۰۰ ترس نداشته‌باشند چرا که متوجه شده‌اند برای این که عیار و قواره و مختصات‌ها به عرصه عمومی آورده شود باید فرش قرمز پهن کرد تا با جلوس بر جایگاه قوه اجرایی متوجه نظم بین‌المللی و همین‌طور تاثیرات تمکین پذیری یا عدم تمکین پذیری نسبت به نظم بین المللی شوند!

حضور یک نظامی در راس دولت ۱۴۰۰ تکلیف طرفداران‌شان را نیز مشخص کرد تا آنان نیز یاد بگیرند که مثل مردم نباید از تغییر بترسند و مهم‌تر این که بیاموزند اگر مسیری را اشتباه رفته‌، می‌توانند تغییر بدهند و تغییر جزء خصوصیات ذاتی بشر است و از این ویژگی‌شان باید بهره ببرند!

آنان که برای حضور عده‌ای در انتخابات دانه می‌پاشند بی‌شک خیرخواه نیستند و با عملیاتی فریب‌گونه سعی دارند آن‌ها را به قتلگاهی بکشانند که بازگشتی ندارد.