انتخابات ۱۴۰۰؛ «نه بزرگ» به حکومت و رهبر

✍️ رضا علیجانی

ابتدای انقلاب شاهد حکومت اکثریت بر اقلیت بودیم که حالا تبدیل به حکومت اقلیت بر اکثریت شده.

این «اکثریت» بدنبال منفذهایی بوده که نظرش را اعلام کند.

از دهه هفتاد این اکثریت، با رای سلبی ابراز وجود کرد. در جنبش سبز اما پا به عرصه خیابان گذاشت.

اقلیت حاکم صاحب اختیار چاه‌های نفت، سلاح، صدا و سیما، زندان و… است.

تجربه زیسته اکثریت به این نتیجه رسیده که حکومت گوشش به صندوق رای بدهکار نیست، فعالین صنفی و مدنی را به زندان می اندازد، معترضین خیابانی را کشتار می‌کند و…؛ در نتیجه باید در این انتخابات یک «نه بزرگ» به حکومت و رهبر آن بگوید. این «نه» در انتخابات مجلس نیز البته گفته شد و این بار رساتر خواهد بود.

با همسویی و همصدایی اقشار متوسط و فقیر ناراضی، ما شاهد سردترین انتخابات بعد از انقلاب خواهیم بود.

در ج.ا خیلی ها حریم امنیت احمدی نژاد یا فائزه هاشمی را دارند ولی استفاده نمی‌کنند.

برای رد کردن سعید محمد در داخل سپاه می‌گویند او به علت تکروی استعداد احمدی نژاد شدن را دارد.