انتخاب درست از منظر دلواپسان…

✍️ حبیب رمضانخانی

با نزدیک شدن به موسم انتخابات ریاست جمهوری، خبرنگار بیست و سی بر حسب وظیفه سازمانی، اصطلاحا به میان مردم رفته و در مورد معیارهای مردم برای انتخاب رییس جمهور آینده سوال و خود این مضمون را تاکید می کند «قبول دارید مردم انتخاب درستی نداشتند و وضعیت این شد!

بارها، مخصوصا در چهار ساله دوم ریاست جمهوری روحانی، از سوی جریان شکست خورده در انتخابات و تریبون های آن ها چون صداوسیما، نماز جمعه و… بر این نکته تاکید شده که چون مردم انتخاب درستی نداشتند، باید عواقب آن اشتباه خود را متحمل شوند و با دوراندیشی و بصیرت برای دوره بعدی انتخاب درستی داشته باشند! در رابطه با این ادعا، به چند نکته اشاره می شود؛

۱. اگر نگاهی به سرنوشت روسای دولت های سابق داشته باشیم، مسلم است که هیچ یک، به جز دوره ریاست جمهوری رهبری نظام که البته عهده دار اصلی دولت در انزمان نخست وزیر و آقای موسوی بود، همگی مشمول این تعریف «انتخاب نادرست» آقایان هست و سرنوشت و نگاهی که به آن ها هست کاملا مصداق این معیار می باشد. حال باید از ایشان پرسید، بعد از ۴۳ سال ما کدام فرد و معیار را به عنوان انتخاب درست درنظر گرفته و با آن الگو برای انتخاب رییس جمهور بعدی وارد عمل شویم؟

۲. اینکه نهادی چون شورای نگهبان، با آن حساسیت نهایت به چهار نفر خودی رضایت داده و در معرض رای مردم قرار می دهد، آیا انتخاب نادرست بیشتر متوجه مردم است یا شورای نگهبان؟ آن ها باید خسارت این انتخاب نادرست را باید متحمل و جوابگو باشند یا مردم؟

۳. در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، همه می دانند که سوگلی و برکشیده خودشان هشت سال بر سر کار بود و اتفاقا انتخاب درست خودشان با انتخاب درست مردم! منطبق و منجر به ظهور پدیده ای با تعابیری چون؛ مرد هزار سوم، هاله نور، زمینه ساز ظهور و… از سوی آقایان شد. خوب وقتی انتخاب درستشان در دوره دوم بند گسسته و منحرف شد، اولا چرا پاسخ گوی انتخاب خود نشدند و دوم چه تضمینی به عدم انحراف رییس جمهور بعدی از نگاه ایشان است؟

۴. اینکه افراد کلیدی نظام که چهار دهه دست پرورده و پرورش یافته نظام بوده و سال ها عهده دار مناصب مهم بوده اند، مشمول انتخاب نادرست می شوند، پس «انتخاب درست» مشمول چه کسانی می شود؟ اینکه مردم بعد از اینهمه انتخابات، در تمامی موارد مشمول انتخاب نادرست بوده و نمی توانند فرد درست را انتخاب کنند، آیا وقت آن نرسیده از همان چهارتا سوگلی تایید شده از مجرای شورای نگهبان، برای یک بار هم شده گزینه درست را انتخاب کرده و با گلستان کردن کشور، مردمی که با جهالت! سال ها با انتخاب نادرست این بلا را بر سر کشور آورده اند، راه و چاه را نشان داده و خلقی را از بلاتکلیفی برهانید!

۵. دست آخر اینکه؛ چرا روسای دولت های گذشته فقط «نادرست بودنشان» در سمت ریاست جمهوری که کمی متمایل به رای مردم است، هزینه زا و خسارت بار تلقی شده و سمت های قبلی آن ها که کم از ریاست جمهوری و اکثرا انتصابی هست، مشمول آن انتخاب نادرست نمی شود؟ آیا فقط این پست زمینه ساز فریب و انحراف آقایان را باعث شده و در مناصب قبلی نادرست و خسارت بار نبودند؟