انتشار اسامی دریافت کنندگان واکسن در محاق!

شنیده ها

با گذشت سه روز از رانت خواری در تزریق واکسن و تب تند مدیران شهری در لاپوشانی کردن این تخلف، هنوز وعده شفافیت در تزریق واکسن محقق نشده است.

ماجرا از آنجا شروع شد که اخباری مبنی بر تخلف در تزریق واکسن در منطقه شش، منتشر شد، براین اساس سهمیه واکسن پاکبان این منطقه برای افراد غیر تزریق شده بود که این غائله با عزل چند نفر به ظاهر رفع شد.

در پی این تخلف چند تن از اعضای شورای شهر خواستار انتشارلیست دریافت کنندگان واکسن شدند و حتی حناچی نیز دست به توییت شد و از انتشار نام دریافت کنندگان واکسن کرونا در شهرداری تهران خبر داد،

با اینکه تقریبا همه مدیران بر انتشار نام دریافت کنندگان واکسن، تاکید کردند و این مسئله می‌تواند اعتماد از دست رفته مردم را بهبود یابد، اما هنوز با گذشت سه روز این مهم محقق نشده است.

عدم انتشار لیست دریافت کنندگان واکسن کرونا در شهرداری تهران، آنهم بعد از دستور شهردار و تاکید اعضای شورای شهر نشان می‌دهد که هنوز کارشکنی در بدنه شهرداری وجود دارد و برخی‌ها با تعلل خواهان وخیم شدن اوضاع هستند.