انتشار فایل صوتی جدید از شیرین نجفی عامل ربوده شدن روح الله زم توسط سازمان اطلاعات سپاه / در این فایل صوتی که مربوط به شش روز قبل از ربوده شدن روح الله زم است ، شیرین نجفی تاکید می کند که در سوئیس است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – یکی از نکات برجسته و مبهم در رابطه با شیرین نجفی پیش از ربوده شدن روح الله زم ، غیبت چند روزه او از انظار عمومی بوده که برخی از این غیبت ، به عنوان احتمال دستگیری او توسط عوامل سپاه تعبیر کرده بودند

اما او در این فایل صوتی می گوید در آن چند روز در یونان و در کمپ بوده است و پس از آن خود را به شهر زوریخ در سوئیس رسانده و مترصد فرصتی برای رفتن به انگلستان است.

شیرین نجفی در این فایل صوتی ضبط شده می گوید که در سوئیس در خانه فردی به نام حسن طالبی است ، فردی که از دوستان قدیمی شیرین نجفی بوده و شیرین نجفی در زمان اقامتش در ترکیه هم با وی ارتباط داشته است ، گفته می شود که حسن طالبی از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت در ایران بوده است.

حال سوال این است که وقتی شیرین نجفی شش روز قبل از ربوده شدن زم با سختی خود را به سوئیس رسانده و مترصد فرصتی برای رفتن به انگلستان بوده ، چگونه به این سرعت به عراق رفته و طی هماهنگی با دفتر آیت الله سیستانی و نشان دادن ویدئوی دلارها ، از روح الله زم برای سفر به عراق دعوت و او را متقاعد به این سفر کرده است ؟

آیا با این فایل صوتی ، این مطلب تایید نمی شود که او اصلا به عراق نرفته و اصلا در بازداشت هم نبوده ، بلکه با دستور گرفتن از بالا دستی های خود در ساس ، تمام هماهنگی ها را برای فریب روح الله زم از همان سوئیس ترتیب داده و به دروغ به روح الله زم گفته در عراق است ، و پس از فریب دادن روح الله زم و ربوده شدن او ، تمامی مصاحبه های تلویزیونی او هم از سوئیس انجام شده و پاسخ او به مهدی مهدوی آزاد مبنی بر این که من در خانه شخصی و حریم خصوص کسی هستم ، آیا آن کس همان حسن طالبی ساکن سوئیس نبوده است ؟

در مکالمه شیرین نجفی ، ارتباط او با سرای قلم و مهدی خزعلی به نحو برجسته ای مشهود است ، هر چند کسی که پنج سال با او در آنکارا هم خانه بوده ( م . ب . م ) ادمین سایت ، کانال تلگرامی ، اینستاگرام و واتساپ مهدی خزعلی و سرای قلم و امین او بوده و هست ، و شاهد تمامی فعالیت های شیرین نجفی و ارتباط او با ساس و وحید حقانیان بوده است و بدون شک دیده ها و شنیده های خود را هم به مهدی خزعلی منتقل کرده است.

حال سوال دیگر این است که آیا شیرین نجفی که در ابتدا از سوی ساس ماموریت داشته از سوئیس خود را به انگلستان برساند تا ایفاگر نقش های مهم تری میان اپوزوسیون خارج از کشور باشد ، پس از مدتی اقامت در سوئیس با تغییر برنامه بالادستی هایش در ساس ، موظف به بازگشت به ایران و همکاری با آن ها در تکمیل پرونده زم شده ؟

آن گونه که بسیاری از منابع موثق مواجهه او را با روح الله زم هنگام بازجویی در ایران دیده اند و روح الله زم هم متوجه اعتمادهای مکرر و بیجای خود به شیرین نجفی که آخرین آن فریب برای رفتنش به عراق بود ، شده بود و از این اعتمادها ابراز پشیمانی می کرد.

با در نظر گرفتن مطالب فوق ، ادعای دستگیری شیرین نجفی و صدور حکم محکومیت برای وی و قرار داشتن پرونده وی در مرحله تجدید نظر کذب محض بوده ، بلکه تمامی این سناریوها برای تطهیر چهره خائن او بوده و او عامل کارکشته سیستم امنیتی ایران بوده است.

نتیجه آن که شیرین نجفی پس از پایان ماموریت در خارج از کشور ، در آن مرحله با اختیار خود و دستور مقام های بالادستی اش در ساس به ایران رفته و هم در تمامی مراحل پرونده زم با آنان همکاری داشته و هم ، در حال حاضر در حال همکاری با آنان است و موضوع بازداشت او از اساس کذب محض و زندانی بودن و صدور حکم محکومیت او هم صوری و برای فریب افکار عمومی از واقعیت های اصلی است.