انتشار چندباره شایعات درباره ستادهای ابراهیم رئیسی

شنیده ها

چند روزی است که متنی با عنوان «خبر فوری!» با محتوای قطعی شدن کاندیداتوری ابراهیم رئیسی در انتخابات در حال دست به دست شدن در فضای مجازی است.

در این خبر شخصی به نام «دکتر شیرمردی» که «رئیس ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی» معرفی شده، خبر از حضور حتمی وی در انتخابات داده است.

پیگیری‌ها حاکی از آن است که اساساً نه چنین شخصی وجود خارجی دارد و نه ستادی برای ابراهیم رئیسی تشکیل شده که چنین شخصی ریاست آن را عهده‌دار شده باشد.