انتشار کتاب «گسیختگی» آخرین اثر مانوئل کاستلز در مورد بی‌اعتمادی سیاسی و جامعه

پایگاه خبری / تحلیلی نگامکتاب «گسیختگی؛ بحران لیبرال دموکراسی» آخرین اثر مانوئل کاستلز با ترجمه محمد رهبری و مقدمه هادی خانیکی توسط نشر «اگر» منتشر شد.

کاستلز در این کتاب با تحلیل تحولات سیاسی سال‌های اخیر در غرب و داده‌های آن،ادعا می‌کند که «بیش از دو سوم مردم کره‌زمین گمان می‌کنند که سیاستمداران نماینده‌ی آن‌ها نیستند». او در کتاب «گسیختگی» بارویکردی جامعه‌شناسانه، به مسئله بی‌اعتمادی مردم به نخبگان و نهادهای سیاسی و تأثیر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در تشدید این بی‌اعتمادی پرداخته است.

در پشت جلد این کتاب نوشته شده است: کتاب «گسیختگی» از این‌رو برای خواننده ایرانی اهمتی دارد که پژوهش‌های اجتماعی، نشانه‌های بی‌اعتمادی مردم به نخبگان و نهادهای سیاسی را در ایران آشکار کرده است. بنابراین فهم دلایل جهانی این بی‌اعتمادی می‌تواند به فهم تحولات داخلی در ایران نیز کمک کند.کاستلز از برجسته‌ترین جامعه‌شناسان و نظریه‌پردازان ارتباطات است که این کتاب نیز از مهم‌ترین آثار او به شمار می‌آید.