انتصاب جوانان متولدین دهه شصت در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

شنیده ها

انتصابات دهه شصتی ها در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی ادامه دارد

سید عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی وحید سلطانی را به سمت مشاور وزیر و مدیرکل حراست و میثم آسوپا را به سمت مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی منصوب کرد .

سلطانی و آسوپا هر دو متولد ۱۳۶۲ هستند.

پیش از این نیز مهندس ضرغامی دکتر علی اصغر شالبافیان متولد ۱۳۶۰ را به سمت معاونت گردشگری ، دکتر طاهره قیومی متولد ۱۳۶۱ را به سمت مشاور و مسئول پیگیری های ویژه وزیر و مهندس احمد خورشید سوار متولد ۱۳۶۹ را به سمت مشاور فن آوری های نوین و حسن میثمی ۱۳۶۵ را به سمت مدیر کل روابط عمومی منصوب کرد .