انتقادات تند مسعود فراستی از سرمایه‌گذار «ما همه با هم هستیم»: این سرمایه‌داری نیست، دلالی لمپن‌هاست

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، شب گذشته در میز نقد برنامه هفت برای «ما همه با هم هستیم» مسعود فراستی در بحث درباره سرمایه‌ این فیلم گفت: لمپن ها آمده‌اند در کار فرهنگی. ما با یک مکانیزم سرمایه داری و بورژوازی مواجه نیستیم، ما با مکانیزم دلالی و تازه به دوران رسیده های لمپن طرفیم که یک شبه میلیاردر شدند.

به گزاش انتخاب، شب گذشته در میز نقد برنامه هفت برای «ما همه با هم هستیم» مسعود فراستی در بحث درباره سرمایه‌ این فیلم گفت: لمپن ها آمده‌اند در کار فرهنگی. ما با یک مکانیزم سرمایه داری و بورژوازی مواجه نیستیم، ما با مکانیزم دلالی و تازه به دوران رسیده های لمپن طرفیم که یک شبه میلیاردر شدند.

فراستی گفت: پنج سال قبل یک مغازه تعمیرات کامپیوتر داشتند و پنج سال بعد یک شبه می توانند بیست میلیارد روی یک فیلم سرمایه گذاری کنند و پشت جشنواره فجر قرار بگیرند این دیگر به من به عنوان یک شهروند و یک آدم فرهنگی مربوط است. این جریان گسترش فقراست. این جریان ضد تولید و ضد مردمی و گسترش از بین بردن هنر است.

به نوشته سینما دیلی، وی گفت: دیگر انگیزه ای برای کارگردان و فیلمنامه نویس و بازیگر نمی ماند وقتی این پول های هنگفت که با زحمت به دست نیامدند وارد سینما می شود. پول با زحمت پول تولید هست و تولید به دنبال خودش می آورد. پول بی زحمت و بی در و پیکر فساد و دلالی می آورد و این مکانیزم غیرممکن است به فرهنگ برسد.