انتقاد حق همه ی شهروندان است، اما دولت همه کاره نیست

✍️حبیب مهرنیا

نوشتن برعلیه روحانی و دولت بسیار کار راحتی ست و هر شهروندی حق دارد اینکار را انجام دهد، دولت هم باید پاسخگو باشد. اما کاش جرات داشتیم مینوشتیم

سردار سلامی؛ ویروس‌یاب “مستعان” کجاست؟ چرا آبروی ملی ایران را در جهان به سخره گرفته اید؟ کاش جرات داشتیم و مینوشتیم دستگاه عریض و طویل “بیت رهبری” با آن همه امکانات در کجای کار است؟

کاش جرات داشتیم و مینوشتیم چرا وقتی سپاه ادعا کرد برای کنترل قیمت ها وارد میشود، قیمتها نه تنها کاهش، بلکه افزایش یافت.

کاش به آقای رئیسی میگفتیم شما که در اسفند ۹۷ گفتید دستورالعملی می‌نویسیم که قیمت خانه را کارشناس دادگاه تعیین کند و این دستورالعمل تا خرداد ۹۸ اجرایی میشود که باعث کاهش ۵۰ درصدی مسکن میشود، اما بعد از آن مسکن بیش از ۲۰۰ درصد افزایش قیمت یافت! دستورالعمل کجاست؟

کاش به قالیباف مینوشتیم مجلس انقلابی که اولویت خود را معیشت مردم میداند، بعد از ۷ ماه چه کار مثبتی برای معیشت انجام داد؟؟

“انتقاد” حق همه ی شهروندان است، اما دولت همه کاره نیست. دولتِ ضعیف در کنار سایر قوا و دستگاه‌ها ضعیف عمل کرد.