انتقاد هاشمی از انفعال شهرداری دربرابر طرح توسعه مجلس

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، رئیس شورای اسلامی شهر تهران ضمن انتقاد از انفعال شهرداری در خصوص طرح توسعه مجلس گفت: چرا شهرداری در خصوص این طرح موضع گیری نمی‌کند.

به گزارش ایسنا، محسن هاشمی در ادامه تذکر محمد سالاری در خصوص طرح توسعه مجلس و تجاوز به حقوق شهر و همچنین مصوبات اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور گفت: موضوع مهمی که در این خصوص نباید فراموش شود انفعال شهرداری است. همچنان که شهردار تهران از جلسه شورای عالی شهرسازی خبر داشت اما در آن حضور نیافت و شهردار منطقه هم بسیار ضعیف از حق عمومی شهر دفاع کرد. بر همین اساس به رغم حضور بنده و آقای سالاری و مخالفت با زیر پا گذاشتن حق عمومی شهر چون حق رای نداشتیم نتوانستیم مانع از این امر شویم.

وی افزود: شهرداری در این موضوع بسیار خنثی عمل کرد و در حالیکه در این طرح مدام به حق عمومی شهر تجاوز می‌شود اما شهرداری واکنشی ندارد و گویا شهردار تهران راضی به این امر است.

هاشمی در این موضوع بیشترین تقصیر را متوجه شهردار تهران دانست و اضافه کرد که شهردار تهران باید به واسطه این انفعال توضیح دهد  متاسفانه خیابان مردم را گرفتند و شهرداری در آن مقطع واداد و امروز می‌خواهند خیابان‌های دیگر را نیز بگیرند و شهرداری مجددا واکنشی ندارد. باید این موضوع توضیح داده شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: باید شهرداری توضیح بدهد که نظرش نسبت به این رای چیست؟ چرا موضع گیری نمی‌کند. چرا روزنامه همشهری هیچ گزارشی در این خصوص منتشر نمی‌کند در حالیکه مسائل امنیتی در این طرح مهم است اما طبق فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند در همه مسائل حتی در مسائل امنیتی باید قانون رعایت شود انتظار ما این است که در این موضوع نیز قانون رعایت شود و حق عمومی شهر به مردم بازگردانده شود.