انتقال “اسرین محمدی” از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان ارومیه

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ اسرین محمدی روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن ماه، پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان ارومیه منتقل شد. وی اواسط دی ماه، توسط نیروهای اطلاعاتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه منتقل شده بود.

اسرین محمدی پس از اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه به زندان این شهر منتقل شد و تا این لحظه از اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دست نیست.

اسرین محمدی شهروند بازداشتی، روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن ماه، پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان ارومیه منتقل شد. وی اواسط دی ماه، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه منتقل شده بود.

طبق گزارش دریافتی و به نقل از منابع فعال حقوق بشر در ایران، اسرین محمدی، پس از اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه به زندان این شهر منتقل شد.

تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

خانم محمدی روز شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از مدتی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه منتقل شد.

✍️ دیدگاه شما 🙏