انتقال مجدد محمد سلحشور, از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان مرکزی ارومیه

پایگاه خبری / تحلیلی نگام“محمد«عصمت» سلحشور”, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه که از اردیبهشت ماه سالجاری به جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه پاسداران در این شهر منتقل شده بود به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, “محمد«عصمت»سلحشور”, زندانی سیاسی محبوس دربازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه که برای دومین بار متوالی از بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه به این بازداشتگاه منتقل شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ “محمد«عصمت» سلحشور”, روز جاری و در حالی که ۷۰ روز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران ارومیه تحت بازجوئی قرار گرفته بود و این بازجوئی بنا به دستور بازپرس شعبه ۳ بازپرسی و در ارتباط با پرونده “شاکر بهروزی”, دیگر زندانی سیاسی جهت انجام تحقیقات بیشتر صورت گرفته بود. 

لازم به ذکر است؛ “محمد«عصمت» سلحشور”, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه در تاریخ ۱۹ خردادماه ۱۳۹۸, برای دومین بار متوالی از بند ۱۲ این زندان به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه در ارومیه منتقل شده بود.