انتقال ۱ زندانی به سلول انفرادی در زندان رجائی شهر جهت اجرای حکم اعدام

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ظهر روز گذشته, “مراد سهرابی”, زندانی متهم به سرقت مسلحانه, محبوس در زندان رجائی شهر کرج, جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, ظهر روز یکشنبه, ۶ مردادماه ۱۳۹۸, “مراد سهرابی”, زندانی متهم به سرقت مسلحانه محبوس در اندرزگاه ۱ سالن ۳ زندان رجائی شهر کرج, که پیش از این از بابت اتهام “محاربه از طریق سرقت مسلحانه”به اعدام محکوم شده بود جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت;”مراد سهرابی”, ۳۵ ساله, متاهل, از سال ۱۳۹۴ در زندان رجائی شهر از بابت اتهام “محاربه از طریق سرقت مسلحانه” بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی و تائید حکم اعدام در مراجع قضائی ظهر روز گذشته جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد. 

این منبع مطلع همچنین گفت; از آنجائی که حکم اعدام در زندان رجائی شهر کرج در سحرگاه هر چهارشنبه اجرا می شود لذا به احتمال غریب به یقین حکم “مراد سهرابی” سحرگاه چهارشنبه پیش رو اجرا خواهد شد. 

بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.