انتقد یک دیکتاتور، از دیکاتورهای سابق

حامد تقوی-

علی خامنه‌ای در آخرین نوشته های خود در شبکه‌ی اجتماعی توییتر، درباه‌ی قدرت‌ های پوشالی مانند صدام و پهلوی و حاکمان شوروی نوشته است و از آن ها به عنوان دیکتاتور یاد کرده و همچنین گفته است که اشتباه آنها این بود که قدرت مردم را دست گرفتند در حالی که قدرت تنها با اتکا به مردم است که دوام می آورد .
بهتر است به آقای خامنه‌ای یادآوری کرد که نگاهی به وضعیت خود و حکومت جمهوری اسلامی بیندازد و ببیند که نه تنها هیچ تفاوتی با بزرگترین دیکتاتوران جهان ندارد ، بلکه شاید در این دیکتاتوری روی آنها را هم سفید کرده است.
فضای خفگانی که در این ۴۰ سال ممکلت داری بر مردم تحمیل شده است هیچ دست کمی از حاکمان ظالم در دنیا نداشته و ندارد.