انحلال حشدالشعبی

مهرداد شاکری

نخست وزیر سابق عراق از لزوم انحلال حشدالشعبی سخن گفته است
به نظر می رسد وی و دیگر مقامات واقع بین و آینده نگر عراقی از استمرار خطر وجود حشدالشعبی و هر گروه دیگر شبه نظامی در عراق که وابسته به کشورهای بیگانه باشد و یا دارای یک ایدئولوژی تندروگرایانه مذهبی باشد آگاه هستند و می دانند وجود چنین گروه هایی به دیکتاتوری و خفقان و همچنین چنددستگی و هرج و مرج ختم می شود
ادامه حیات حشدالشعبی که مدل بسیج در ایران می باشد امنیت ملی عراق را به خطر می اندازد و سیاستمداران میهن پرست عراقی چنین مسئله ای راتحمل نخواهند کرد