“انسانم آرزوست” / خاطره باقری

 

این روزها خبر کشتار زنان و مردان و کودکان یمنی همه جا شنیده میشود
سازمان ملل عامل اصلی این کشتار را ائتلاف عربستان سعودی اعلام کرده است هر روز تعداد زیادی کودک کشته میشوند آنهم به دست کسانی که خودشان مهد اسلام بودند و اسلام از سرزمین آنان ظهور کرد.
حال آنکه پادشاه عربستان اعلام کرده اسلام برای دیگران و خود راه و مسلک جدیدی در پیش گرفته اند و گویی قتل و کشتار را سرلوحه مسیرشان قرار داده اند.
جای تاسف است که سازمان ملل در برابر این جنابتها سکوت کرده نه سازمان ملل و نه سازمان یونیسف هیچکدام برای دفاع از کودکان بی گناه یمنی اقدامی نمیکنند؟
علت چیست؟
انسانیت کجاست؟
انگلیس فروش صلاحش به عربستان را ۵۰۰ درصد افزایش داده است و این در حالیست که خود انگلیس ائتلاف عربستان سعودی را عامل اصلی کشتار کودکان بی گناه عربستان میداند.
پس دلیل اینهمه سکوت چیست؟
بله پول وقتی پای پول درمیان باشد دیگر از بدترین جنایتها هم چشم پوشی میشود.
تمام دنیا شاهد و معتقد هستند که عربستان سعودی با چه قساوتی دست به کشتار کودکان بی دفاع زده است و همگی خفه خون گرفته اند که مبادا جیره ای که عربستان به آنها میدهد قطع شود.
به خاطر پولی کثیف شرافت و انسانیت را زیر پا گذاشته اند.
و خود عربستان هم به پشتوانه ثروتی که دارد خودش را آزاد برای هر جنایتی میداند چرا که هیچ سازمان و کشوری حق اعتراض به او را ندارد.
حیوانات درنده ای در لباس انسان که ذره ای رحم در وجودشان نیست و اینچنین نسل کشی میکنند.
عربستان اسلام را دیگر قبول ندارد درست اما بگوید به چه چیزی اعتقاد دارد و اصلا در کدام دین و مذهب و فرقه و قانونی قتل عام مردم بی دفاع را جایز میدانند؟
یک زمانی میگفتند پول قدرت نمی آورد اما اکنون با تمام وجود به این نتیجه رسیده ایم که قدرت رابطه کاملا مستقیمی با پول دارد.
با دیدن عکس کودکان کشته شده یمنی فقط میتوان گفت انسانم ارزوست.