انسداد فضای مجازی، تیرخلاص تندروها بر پیکر دموکراسی

محمدهادی بازیاری(میثم)

تندروها برنامه بلند مدت حداقل ده ساله را برای در اختیار داشتن تمامی ارکان قدرت پایه ریزی نموده اند
یکدست شدن قدرت و اداره مطلوب کشور از نظر تندروها نیاز به پیش زمینه های مختلفی در کشور دارد
فیلترینگ و انسداد فضای مجازی یکی از اصلی ترین اقدامات تندروها جهت یکدست کردن قدرت در کشور می باشد
حاکمیت یکدست دوست ندارد اخبار اقدامات ضد انسانی اش در آینده نزدیک از طریق فضای مجازی به کل دنیا مخابره گردد
حذف فعالان مدنی و سیاسی و اصحاب رسانه مستقل از گام های اصلی یکدست سازی قدرت می باشد
کشور در حال ورود به یک دوره بلند مدت دیکتاتوری مطلق می باشد
مردم بزودی در زیرچکمه های این دیکتاتوری له خواهند شد
دنیا باید در مقابل این ظلم و جنایت و بی عدالتی بایستد