انشقاق جدی در فهرست ائتلاف/ تقابل شدید یاران سروری با یاران قالیباف بر سر صندلی شهرداری تهران

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

این روز‌ها اعضای منتخب شورای ششم بر سر انتخاب شهردار با یکدیگر اختلاف جدی دارند و به دو گروه تبدیل شده اند. مدیران با تجربه شهرداری در یک سو و نیروهای جوان بی تجربه تحت رهبری پرویز سروری در طرف دیگر دو جبهه شورای شهر هستند.

مدیران با تجربه که در دوره قالیباف فعالیت داشته اند، بر انتخاب شهردار با تجربه و آشنا در بدنه شهرداری تاکید دارند و نیروهای جوان هم بر انتخاب شهردار سیاسی.

همراهان پرویز سروری، به فردی بیرونی برای شهرداری تاکید دارند و سیاسی بودن شهرداران پیشین چون قالیباف، احمدی‌نژاد و کرباسچی را یادآور می شوند.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، نیروهای تازه وارد و بی تجربه، قدرت بیشتری در مواجهه با نیروهای نزدیک به قالیباف دارند. پرویز سروری هم به عنوان راهبر این گروه در مقابل قالیبافی ها صف آرایی کرده اند.

یک منبع آگاه در خصوص اختلاف‌های شورای شهر ششم در انتخاب شهردار تهران می‌گوید: برخلاف آنچه که اعضای شورای شهر می‌گویند اختلاف‌ها بر سر انتخاب شهردار تهران خیلی جدی است. در واقع اعضا به دو گروه تقسیم شده‌اند که یک طرف را نیروهای تحت امر محمد باقر قالیباف که همگی دارای سابقه مدیریتی در زمان قالیباف هستند، تشکیل می‌دهد و یک طرف هم نیرو‌های تازه نفس و جوان که رهبری آن‌ها را پرویز سروری بر عهده دارد.

این طور که معلوم است مدیران با تجربه که در دوره قالیباف فعالیت داشته اند، بر انتخاب شهردار آشنا با بدنه شهرداری تاکید دارند و نیروهای جوان هم بر انتخاب شهردار سیاسی؛ بر اساس اطلاعات به دست آمده، نیروهای تازه نفس قدرت بیشتری در مواجهه با نیروهای نزدیک به قالیباف دارند و با پرویز سروری به عنوان رهبر این گروه در مقابل قالیبافی‌ها صف آرایی کرده اند، اما این موضوع را هم نمی‌توان کتمان کرد که همچنان سمبه قالیبافی‌ها پر زور‌تر است.

به نظر می‌رسد محسن پیرهادی و مهرداد بذرپاش دو گزینه مورد علاقه یاران سروری و سردار آبرومند گزینه مورد علاقه قالیباف و یارانش برای شهرداری هستند.

در حال‌حاضر جریان حامی قالیباف در شورای شهر حدود ۹ – ۸ رای و سروری نیز حدود ۴ تا ۵ رای دارند.

با این همه گزینه‌های نهایی تنها یک هفته فرصت دارند تا برنامه‌های خود را برای نحوه ی اداره شهر تهران ارائه دهند و باید دید اختلاف‌ها در خصوص انتخاب شهردار چه زمانی قرار است به اتمام برسد