انصراف جبهه پایداری از حمایت از رئیسی و جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_جبهه پایداری به تازگی به عنوان حزب مجوزهای خود را دریافت و کنگره ای برگزار کرده و شورای مرکزی خود را در این راستا نیز سر و سامان داده است.

اطلاعات دریافتی حاکی از این است که تمایل این حزب نسبت به حمایت از ابراهیم رئیسی و سعید جلیلی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بنا به دلایل متفاوت کمرنگ شده است.

لازم به ذکر است تا پیش از این جلیلی حضور خود را تحت حمایت جبهه پایداری یا به طور مستقل قطعی دانسته و تنها شرط وی برای عدم حضور در رقابت های انتخاباتی حضور و کاندیداتوری ابراهیم رئیسی بوده است.