انفجار در شهر سلیمانیه عراق

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدر نتیجه انفجار واقع در شهر سلیمانیه عراق بنابه علل نامعلوم دو نفر کشته شد

در نتیجه انفجار واقع در شهر سلیمانیه عراق بنابه علل نامعلوم دو نفر کشته شد. 

بموجب اطلاعات دریافتی از منابع محلی ، در منطقه توریستی ازمرداغی در سلیمانیه عراق بعلت نامعلومی انفجار رخ داد. 

در اثر این انفجار دو نفر کشته شده و عده ایی مجروح گردیدند. 

در رابطه با حادثه تحقیقاتی آغاز شد.