انفجار گرانی و تورم در راه است

مهرداد شاکری

با نزدیک شدن به زمان بازگشایی مدارس و هزینه های سرسام آور مدارس و با تنگ تر شدن سفره های مردم و بیکار شدن حداقل ۲میلیون شاغل و همچنین عدم فروش نفت ایران به میزان کافی و وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت ، به نظر می رسد با موج تازه ای از تورم و گرانی و فقر روبروباشیم و تورم به نقطه انفجار رسیده باشد
این امر باعث خواهد گردید تا مردم پاییز وزمستان بسیار سختی را در بعد اقتصادی پیش رو داشته باشند
این امر منجر به ناامیدی و در نهایت خودکشی بیشتر مردم و رواج بیشتر فساد و فحشا در جامعه خواهد بود
تورم جدید مستقیما بنیان خانواده ها را متلاشی خواهد کرد