انگلستان در کنار امریکا به جنگ با ایران می آید

مهرداد شاکری

در حالی که مقامات ایرانی در ظاهر سعی در آرام نشان دادن شرایط هستند و تمام متحدین خود را از دست داده اند و از برجام عملا نامی بی فرجام باقی مانده
مقامات انگلیس هم رفتار ایران در منطقه را تنش زا دانستند و در یک موضع گیری صریح از امریکا حمایت کردند و گفتند در صورت بروز جنگ از امریکا حمایت می کنند
روسیه و چین هم که به ظاهر بی طرفند اما در پشت پرده به نفع امریکا کار می کنند
هیچ متحدی برایمان نمانده و ته مانده دلارهای نفتی که تمام شود روسیه و لبنان و.فلسطین و یمن و عراق را هم از دست خواهیم داد
ایران یک تنه به جنگ دنیا می رود تا میلیون ها ایرانی را قربانی کند و از کشته پشته بسازد و با فدا کردن جان مردم سعی کند همچنان به حیات ننگین خود ادامه دهد