اولیت ها و مطالبه گری

  • حامد تقوی

دیروز بالاخره بعد از چهل سال درهای ورزشگاه آزادی به روی زن‌ها باز شد و زنان در کنار مردان توانستند بازی فوتبال ایران با کامبوج را ببینید. یک موضوع خوشحال کننده است. آنها جامعه توانست به یکی از خواسته‌هایش برسد و حکومت را وادار به عقب نشینی کند.
اما نباید از یاد برد که جامعه ایرانی که توسط رسانه‌های متفاوت درگیر شده اند، اولیت ها را از یاد برده اند. اولیت جامعه ما وضعیت معیشتی و تبعیض های جنیستی، اقتصادی و آزادی گفتار و تفکر است. جامعه ایران دارد از وجود کودکان کار، معتادان، حاشیه نشینی رنج میبرد. در حالی که عده‌ای اندک در عالی ترین سطوح از منابع و ثروت برخوردار هستند.
کاش انرژی که برای مطالبه ورود زنان به ورزشگاه‌ها، به همان میزان برای مطالبات درجه اول هم تلاش بشود.