اولین آزمون دولت رئیسی؛ قانون به خاطر یک نفر عوض می‌شود؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

اراده‌ای در دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر تغییر قانون برای برداشتن یکی از مهم‌ترین موانع شهردار شدن زاکانی وجود دارد!

با این حال پیداست که اصرار اعضای شورای شهر تهران به شهردار شدن زاکانی که خود حاصل رای اقلیت شهروندان تهرانی هستند، باعث شده تا حاشیه ها همچنان ادامه دار باشند. اما نکته مهمی که در این میان وجود دارد، منع قانونی زاکانی برای رسیدن به این منصب است. گره ای که به باور اصولگرایان می تواند خیلی زود به دست دولت رئیسی باز شود.

در حالی که بر اساس یک مصوبه دولتی در دی ماه ۹۷، شهرداران شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر باید دارای ۹ سال سابقه مدیریت ارشد و مدرک تحصیلی مرتبط با حوزه شهری باشند، عده ای که هیچ گاه دور زدن قانون و یا زیرپا گذاشتن آن برایشان تابو نبوده است، درصدد تغییر قانون برای هموار کردن مسیر شهردار شدن زاکانی هستند.

باید اول از همه از شخص علیرضا زاکانی که داعیه فساد‌ستیزی و عدالت‌خواهی نیز دارد، پرسید ؛ اگر این تغییر قانون به خاطر شهردار شدن شما عین فساد و ناعدالتی نیست، پس لطفا ذهن ما را روشن کرده و بفرمایید که تعریف دقیق فساد چیست؟ نکند فسادستیزی و عدالت خواهی فقط برای همسایه است و ما خبر نداریم؟!

باید به ابراهیم رئیسی نیز باید یادآور شد که شما هم در کسوت ریاست قوه قضاییه ادعای عدالت‌خواهی و فساد ستیزی داشتید و حتی پس از ثبت نام جهت شرکت در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری ادعا کردید که رقیب شما فساد است ، مردم هم ناظر عملکرد شما در قوه مجریه هستند و انتظار ندارند که برخلاف گفته‌ها و وعده‌ها اقدامی انجام دهید.

اما متاسفانه اخباری به گوش رسیده که ابراهیم رئیسی به علیرضا زاکانی گفته : من برای شما چند پست در دولت مدنظر اما بهتر است شما شهردار تهران شوید ، آیا برای پرداخت دستمزد کناره گیری زاکانی به نفع رئیسی ، مردم مصیبت زده تهران باید تاوان آن را پس دهند ؟

تکلیف شهرداری تهران به هرحال خیلی زود مشخص خواهد شد، به خصوص که بر اساس اخبار دریافتی برخی از اعضای شورای شهر تهران که از رای دهندگان به علیرضا زاکانی بودند نیز بعد از برخی از ابراز نگرانی‌ها و ناراحتی‌ها از سوی قم که بعضا رسانه‌ای هم شد، در رای خود تردید کرده‌اند.