اولین بازجوی من نیز دستگیر شد

حشمت الله طبرزدی

محمد سعیدی اولین بازجوی من در سال ۱۳۷۳ بود.

آن زمان گویا معاون فلاحیان وزیر وقت اطلاعات بود.

سعیدی چند بار من را احضار و در محل وزارت اطلاعات با من گفتگو و بازجویی کرد. ان زمان مدیر مسئول پیام دانشجو بودم.

او میخواست تا من به دست خود برخی افشاگری ها از جمله در مورد فرار مالیاتی برخی شرکت های بزرگ را پس بگیرم اما موفق نشد.

او در اوایل سال ۷۴ یعنی در ۱۴ امرداد به نیروهای تحت امر دستور داد تا به دفتر اتحادیه دانشجویی حمله ور شده و من را چشم بند زده و با خود بردند.

او در بازجویی ها که در یک بازداشتگاه ناشناخته انجام میشد بر سر من فریاد زده و تهدید میکرد تا به خواسته هایش تن بدهم.

او تا سال ۷۶ با ما درگیر بود و برای من پرونده سازی کرد و اجازه نداد پیام دانشجو استمرار پیدا کند.

سعید مرتضوی که سال ۷۴ من را به زندان انداخت نوکر همین سعید بود و قاضی حداد نیز از مزدوران همین دستگاه امنیتی بود.

در آن زمان سعید امامی از دست اندر کاران اصلی دستگاه اطلاعات بود.

محمد سعیدی به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده است.زمین گرد است و دنیا بسیار کوچک اقای دکتر سعیدی!