اُپل کاپیتان در اوایل دهه چهل شمسی

ُپل از محصولاتی بود که حضورش در
بازار ایران در دهه سی و چهل شمسی
پررنگ بود اما هرچه زمان جلو رفت
ستاره بخت فروشش افول کرد.

یکی از محبوب ترین مدلهای کلاسیک اپل
رکورد بود و البته تعدادی هم اپل کاپیتان
و نمونه های کمیابتری همچون جی تی
در ایران عرضه شدند.

عکس مربوط به نمونه ای از نسل پنجم اپل کاپیتان است
که در سالهای۱۹۵۸ تا۱۹۵۹ عرضه شده.