اگر امام زمان ظهور کند ، چگونه در ایران عمل خواهد کرد؟ / یادداشت

✍️محمدرضا یوسفی

چند سالی است این پرسش و مشابه آن در جامعه مطرح می شود, من نیز در ایام بعثت رسول خدا این سوال را از گروهی از اساتید, دانشجویان, روحانیون و…. پرسیدم که ۵۲ نفر پاسخ دادند. قصد داشتم که در همان اوان پاسخها را جمع بندی کرده, گزارشی از آن ارائه دهم, اما نشد.

این پرسش گرچه در مورد پیامبر بود اما در مورد امام زمان نیز صادق است اگر امروز امام زمان ظهور کند با توجه به آنچه که در ایران می گذرد, حضرت چگونه عمل خواهند کرد و چه مسائلی را در اولویت قرار می دهند؟ پاسخها را بر اساس قرابت دسته بندی کرده, در ذیل گزارش میدهم.

امور اقتصادی: گروهی بر مسائلی مانند بیکاری, فساد اقتصادی, رفع فقر, بازتوزیع ثروت در جامعه, نفی انحصار و ویژه خواری, شفافیت اقتصادی دست گذاشتند.

مدیریت جامعه: گروهی بر مدیریت جامعه دست گذارده, فساد و ناکارآمدی مدیریت در جامعه و قطع دست مدیران فاسد و ناکارآمد را طرح کردند. برخی علت ناکارآمدی را فقدان شفافیت در عرصه حاکمیت, ناآگاهی و بی تدبیری مدیریت کشوری, عدم استقلال قوه قضائیه بیان کردند. برخی نیز مشکل را در قانون اساسی ذکر کردند.

برخی ایجاد حکومت واقعی اسلامی مبتنی بر برابری انسانها, برابری فرصتها, توزیع عادلانه سود حاصل از منابع عمومی, آزادی عقیده و بیان, مردمسالاری و قوه قضائیه مستقل و عادل را از اولویتهای حضرت بیان کردند.

برخی رسالت را همان تکمیل مکارم اخلاقی دانستند. بر این اساس ارائه دینی انسانی و اخلاقی را وظیفه حضرت دانستند. تربیت انسانهای اخلاقی و نهادینه سازی صداقت و فرهنگ کار و تلاش, مهربانی با یکدیگر و در عرصه سیاست نیز مبارزه با خودخواهی و خودکامگی انسانها در این دیدگاه تاکید شده است.

برخی نیز به آگاهی بخشی و مبارزه با جهل و خرافات توجه کرده اند.

آخرین گروه معتقد بودند که قرائت های دینی مغایر با رسالت رسول خدا در جامعه رواج دارد, یکی این است که ارزشهای اخلاقی در برابر نگاه فقهی رنگ باخته است لذا دین به صورت متوازن عرضه نشده, جذابیت خویش را از دست داده است. قرائت دیگر, قرائت دیکتاتورمآبانه از دین موجب توجیه استبداد دینی میشود. لذا انحراف از دین شکل می گیرد و ارزشهای اخلاقی در مدیران و جامعه رنگ می بازد. بر این اساس حضرت به بیان مجدد و احیاء توحید و مرگ اندیشی پرداخته, دینداری اخلاقی را ترویج کرده, در حوزه اجتماعی به بردگی انسان در برابر انسان پایان خواهد دهد و در نهایت به اصلاح نظام روحانیت در راستای رسالت دینی می پردازد.

هر کدام از پاسخهای یادشده مبتنی بر مبانی فکری در باره رسالت دین, اهمیت و دغدغه های زندگی امروز به ویژه در ایران و درجه آگاهی افراد است. از این رو تک تک این دیدگاه ها نیازمند به تحلیل و بررسی است. شاید در فرصتی این تحلیل صورت گیرد.