اگر حقوقی هم پرداخت شود ؛ هر کارگر ۲۰ روز در ماه گرسنه است

 

 

مهرداد شاکری

 

براساس محاسبات نمایندگان کارگری شورای عالی کار،

با توجه به تورم وحشتناک امسال،

دستمزد کارگران حداکثر کفاف هزینه‌های ۱۰ روز از ماه را می‌دهد

خبر کامل تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد

اما آنچه جای تامل دارد وجود حاکمیتی است

که چشم و گوشش برای دیدن و شنیدن دردهای مردم کور و کر است

حاکمیتی که جز به منافع خود نمی اندیشد

جز خود را نمی بیند

فریب شعارهای عوام فریبانه حاکمیت در در دفاع از مظلوم و مسلمانان دیگر کشورها را نخورید

اینان جز ترویج برادرکشی و خونریزی به چیز دیگری نمی اندیشند

آنان ۲۰ روز گرسنگی طبقه کارگر را نه می بینند

و نه می توانند درک کنند

این ۲۰ روز گرسنگی فهمی انسانی میخواهد

و حاکمیت هیچ درک و فهمی از انسانیت ندارد

نمی دانم داغدار چه باشم

وطن یا مردم وطن

 

نگام ، ناگفته های ایران ما