اگر ریاست جمهوری را می خواهید سکوت کنید!! / یادداشت

✍️فرهاد قنبری

مواضع اخیر برخی از سران جناح محافظه کار نشان می دهد که بسیاری از آنها هراس شکست در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری را دارند. و به نظر بر اساس چنین تحلیلی مخالف هرگونه عادی سازی اوضاع و تنش زدایی در زمینه های مختلف اقتصادی و سیاسی اعم از سیاست خارجی و بورس و ارز و سکه و دلار و کالاهای معیشتی و.. هستند.

نکته ای که باید به این طیف شیفته خدمت یادآوری کرده و خاطرشان را جمع کرد این است که جامعه به هیچوجه اقبالی به اصلاح طلبان نشان نخواهد داد، مگر اینکه خود شما دست به اقدامات و تصمیمات عجیبی بزنید و بار دیگر جامعه را قانع کنید که از لج شما هم شده دوباره پای صندوق رای آمده و به کاندیدایی غیر از کاندیدای محبوب شما، اقبال نشان دهد.

باید به این مجلسیان جویای نام و پدرخوانده های فکریشان یادآوری کرد که پیروزی شما در انتخابات آتی مسجل و حتمی است، مگر اینکه خود از هول حلیم به دیگ بیفتید و در این مدت باقی مانده چنان تصمیمات عجیب و غریبی (به مانند همین قانون فیلترینگ و غربالگری و خروج از برجام و..) اتخاذ کنید تا جامعه را دوباره قانع نمایید که پای صندوق حاضر شده و به کاندید جناح مقابل شما رای دهد.

باید به این نئوانقلابیون یادآوری کرد که رمز پیروزی شما نه در کنشگری و اعلام برنامه ها و بیان نظرات خود بلکه در پیشه کردن سکوت کامل است. باید به این جریان سیاسی خاطرنشان کرد که اگر در هرجای دنیا کاندیدای جریانی از طریق اعلام برنامه و سخنرانی و برنامه های تبلیغاتی گوناگون موفق به کسب قدرت می شود، برای شما برعکس است و رای آوری شما در عدم بیان عقاید و نظرات و عدم حضور در مجامع عمومی و سکوت کامل شماست.

جناح محافظه کار باید به خاطر داشته باشد که در سکوت کامل آنهاست که منتقدان و مخالفانشان تحریک به مشارکت در انتخابات نمی شوند و به راحتی می توانند [به مانند انتخابات سال گذشته مجلس ] پیروز قطعی انتخابات ریاست جمهوری شوند.