اگر پاپ به ایران آمده بود

محمد ارسلانی

سفر رهبر کاتولیک های جهان به عراق از بسیاری جهات یک سفر تاریخی و منحصر بفرد است
دوستی بین مسیحیان و شیعیان در ابعاد مختلف می تواند برای مذاهب مختلف الگو باشد
هدف پاپ از سفر به عراق دیدار با مرجعیت شیعی عراق یعنی آیت الله سیستانی می باشد
پاپ با سفر به عراق نشان داد که عراق را مرکز تشیع جهان و آیت الله سیستانی را رهبر شیعیان جهان می داند
و خامنه ای از نظر پاپ رهبر شیعیان ولی امر مسلمین جهان نیست ، و این نگاهی حقیقسیت که در دنیا حاکم است
استقبال نخست وزیر عراق از پاپ همراه با رقص و موسیقی زنده زنان و مردان عراقی
از اسلام شیعی تحت رهبری آیت الله سیستانی تصویری امروزی و سرشار از عشق و مهربانی به جهان مخابره کرد
اگر پاپ به ایران سفر کرده بود نه از رقص زیبای زنان و مردان ایرانی خبری بود و نه ساز و آواز بومی ایران در آن نقش داشت
اگر پاپ به ایران سفر کرده بود زنان ایرانی را محبوس در چادر و بیگانه با رقص و آواز و شادی می دید
و مردان ایرانی داشتند شعار مرگ بر کشورها و ملت ها سر می دادند
و خامنه ای با آن نگاه افراطی می خواست پاپ را به اسلام مد نظر خودش دعوت کند
اوست که مسیحیان را جزیی از مسلمانان و مسلمانان را جزئی از مسیحیان خواند
کما آن که قبلا هم گفته بود اهل سنت برادر ما نیستند، نفس و جان ما هستند
آری ؛ اسلام سیستانی اسلام رحمانی و محمدی است و اسلام خامنه ای اسلام خوارج و طالبان و داعش است