ایجاد حاشیه وتوهین به شعور مردم

✍️محمد ارسلانی

گفتگوی حاشیه ساز ظریف و سعید لیلاز را یک بار دیگر گوش کردم
سعید لیلاز در این گفتگوی ۳ ساعته متاسفانه حرمت مردم را نگاه نداشت
او هرگز به درد واقعی مردم و رنج ها و آلام آنان نپرداخت
و فقط دغدغه های خود و سیاسیون کشور را مد نظر قرار داد
آنجا که بخاطر یک مثلا افشاگری ظریف
عنان اختیار از دست داد و با خوشحالی گفت ده میلیون رای به آرای شما اضاف شد
حقیقتا گریستم
گریستم برای مردم و سرزمینی که صاحبان قدرت و رسانه آنچنان خوار و ذلیلش می پندارند
که فکر میکنند با یک جمله ده ملیون نفر شهروند ایرانی باز هم فریب می خورند
آقایان محترم مشکل کشور و مردم چندین دهه است که به واسطه حضور حاکمان نالایق مشکل قوت لا یموت شده
مردم دارند جان می کنند برای زنده ماندن
آنوقت شما …
لطفا به شعور و درک مردم توهین نکنید
همانطور که ظریف گفت تصمیمات را میدان میگیرد و میدان ، کمر به نابودی این مردم بسته است
ظریف فقط یک نکته اساسی را نگفت
همه سربازان میدان هستند
و رهبری و سپاه میدان دار همه چیزند