ایجاد خاکریز و بتن برای جلوگیری از سخنرانی احمدی‌نژاد در ارومیه!

احمدی نژاد دیروز پس از کنسل شدن سفرش به ارومیه گفت: برنامه ریزی‌ها انجام شد، هماهنگی ها صورت گرفت و قرار شد امروز بعد از ظهر خدمت برسیم. منتهی در دو سمت قضیه کارشکنی های بسیار گسترده و سخیفی انجام شد.

در شهر ارومیه و مقامات استان با تمام توان آمدند تا جلوی برگزاری مراسم بزرگداشت را بگیرند، خاکریز درست کردند، موانع بتنی درست کردند، مسیر فرودگاه را بستند و تهدیدهای بسیار گسترده صورت گرفت. برخی از مقاماتی که مسئول امنیت هستند، گفتگو کردند و برای جلوگیری از یک سفر معمولی اطلاعیه دادند.