ایرانفروشی و خیانت مگر شاخ و دم دارد؟

سایت پترولیوم اکونومیست چنین نوشته که در سفر وزیر امور خارجه ایران، #تهران و #پکن توافقی را که در سال ۲۰۱۶ به نام «مشارکت جامع استراتژیک #چین و ایران» با رقم ۴۰۰ میلیارد دلار امضا کرده بودند، توسعه داده و بندهای غیرعلنی به آن افزوده‌اند. در واقع قرار نیست بخش‌هایی از این توافق جدید به صورت عمومی علنی شود.

قرارداد ننگین ۲۵ سالۀ برای سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چینی‌ها در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران است و جمهوری اسلامی با گرفتن نصف این مبلغ در ابتدا امتیازات را برای ۲۵ سال آزاد میکند.

خامنه‌ای در دیدار با رئیس‌جمهور چین اشاره به «تمایل و نگاه به شرق در ایران» در مقابل غرب کرد و گفت: «روابط استراتژیک ۲۵ ساله با چین کاملا درست و حکمت آمیز است.»

در گزارش سایت رسمی پترولیوم اکونومیست گفته شده‌ چین قرار است در حوزه توسعه صنعت، زیرساخت‌های تولید و حمل‌ونقل در ایران سرمایه‌گذاری کند. و همچنین چین نفت و گاز را با سی درصد تخفیف و با مهلت باز پرداخت دوساله از ایران خریداری می‌کند و می‌تواند بازپرداخت را با یوان چینی انجام دهد. دو سوم مبلغ خرید نقد خواهد بود و یک سوم به شکل کالا و خدمات. طرف چینی می‌تواند تا ۵۰۰۰ نیروی امنیتی چین را با هدف محافظت از سرمایه گذاری خود به ایران بیاورد و همچنین شرکت‌های چینی در تمامی پروژه‌های مربوطه در ایران حق تقدم دارند.