ایران٬ ترور سفیر روسیه در ترکیه را محکوم کرد

نگام ، بین الملل _وزارت امور خارجه ایران ترور آندری کارلوف، سفیر روسیه در آنکارا را به شدت محکوم کرد.

به گزارش آناتولی بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امورخارجه ایران حمله به آندری کارلوف، سفیر فدراسیون روسیه در آنکارا که منجر به کشته شدن وی شد را قویا محکوم کرده و با دولت و ملت روسیه و خانواده دیپلمات ارشد این کشور ابراز همدردی کرد.

وی با “ددمنشانه” توصیف کردن این اقدام “پلید”٬ “تنها راه درمان این پدیده شوم و نفرت انگیز قرن و عصر حاضر یعنی تروریسم را همبستگی و اتحاد تمام ملت ها و دولت های جهان” دانست و تاکید کرد که “ایران تا ریشه کنی کامل این پدیده شوم در کنار دولت ها و ‌ملت های منطقه و جهان خواهد ایستاد”.

در همین راستا٬ محمد ابراهیم طاهریان فرد٬ سفیر ایران در آنکارا با انتشار پیامی برای سفارت و خانواده سفیر روسیه در آنکارا اعلام کرد: “در کمال تاثر از حادثه جنایتکارانه ترور آقای اندری کارلوف سفیر فدراسیون روسیه در آنکارا مطلع گردیدم. این اقدام جنایتکارانه تروریستی ضایعه ای برای جامعه دیپلماتیک و مجامع بین المللی محسوب میگردد. برای خانواده و همکاران وی صبر مسالت مینمایم”.