ایرانیان می‌توانند در عراق واکسن بزنند؟

شنیده ها

ایران ۶ میلیارد دلار منابع بلوکه شده در عراق دارد و قرار بود با ۱۲۵ میلیون دلار آن، سهمیه ۱۶ میلیون دز واکسن کوواکس را بخرد.

اما آن ماجرا هنوز به نتیجه نرسیده و برخی از مردم ایران مجبورند برای تزریق واکسن به کشورهای همسایه بروند. از جمله عراق!

علی شریعتی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و عراق گفته است:

همه ایرانیان امکان واکسینه شدن در عراق را ندارند. تنها کسانی که اقامت دائم عراق را داشته باشند می‌توانند در این کشور واکسن بزنند.

در حال حاضر هم عراق ویزا نمی‌دهد بنابراین این امکان وجود ندارد که مسافران با سفر به عراق واکسینه شوند.

کردستان عراق هم اگر ویزا می‌دهد باز افراد باید برگه اقامت داشته باشند.

سه نوع واکسن در عراق تزریق می‌شود: استرازنکا، سینوفارم و فایزر.

واکسن فایزر به دلیل شرایط نگهداری آن، در مراکز خاصی نگهداری و تزریق می‌شود. ثبت‌نام واکسن فایزر هم از طریق سامانه صورت می‌گیرد.