ایران اولین بوئینگ خاورمیانه را ۴۵ سال پیش خرید

بوئینگ در تاریخ ۱۵ ژوئیه ۱۹۱۶ با سرمایه ۱۰۰ هزار دلار توسط ویلیام بوئینگ تأسیس شد. اولین هواپیمای تولید شده توسط این شرکت، کمتر از هشت متر طول داشت و تا ارتفاع ۹۰۰ پایی پرواز می‌کرد.

ایران ساخت و خرید اولین هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ آمریکایی را در سال ۱۳۵۱ سفارش داد. در همان سال هم اولین پرواز مستقیم هوایی میان تهران و نیویورک برقرار شد. 


بوئینگ، اولین و بزرگترین شرکت هواپیمایی جهان، در ساخت هواپیماهای تجاری و دومین شرکت بزرگ در ساخت سیستم‌های دفاعی جهان است.

حوزه فعالیت بوئینگ، محدوده گسترده‌ای از سیستم‌ها، محصولات و خدمات فضایی و دفاعی را در زمینه طراحی، تولید و پشتیبانی هواپیماهای تجاری، جنگنده‌ها، بمب‌افکن‌ها، موشک‌ها، سفینه‌های فضایی، ماهواره‌ها، جنگ‌افزارها و فناوری‌های مختلف نظامی و دفاعی، در برمی‌گیرد.


بوئینگ در تاریخ ۱۵ ژوئیه ۱۹۱۶ با سرمایه ۱۰۰ هزار دلار توسط ویلیام بوئینگ تأسیس شد. اولین هواپیمای تولید شده توسط این شرکت، کمتر از هشت متر طول داشت و تا ارتفاع ۹۰۰ پایی پرواز می‌کرد.


شرکت بوئینگ در سال ۲۰۰۷ در جایگاه ۲۸ در فهرست پانصد شرکت برتر جهان قرار داشت. هم اکنون بیش از ۱۵۹ هزار کارکنان شرکت بوئینگ ، در ایالات متحده آمریکا و ۷۰ کشور دیگر، فعالیت می‌کنند/ نشریه کارخانه دار