ایران بالاخره تبدیل به کره شمالی شد

محمدهادی بازیاری

در چندساله گذشته خبرهای فراوانی از نحوه دیکتاتوری و زمامداری رهبر کره شمالی
از طریق رسانه ها به گوش مردم رسید و به ویژه در سال های اخیر با گسترش فضای مجازی
ابعاد عجیبی از آن نحو زمامداری مورد توجه مردم جهان قرار گرفت
این شیوه حکومت گردانی همواره مورد طعنه و تمسخر مردم دنیا بوده است
رهبر کره شمالی عملا با حذف تمام رقبای خود از صحنه سیاست
خود را تبدیل به رهبری بی رقیب و همیشه پیروز تبدیل کرده است
شیوه جدید شورای نگهبان در تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری
عملا راه را برای رقابتی بودن انتخابات سد نموده است
و کاندیدای مورد وثوق رهبر ایران بی هیچ زحمتی به پیروزی خواهد رسید
با این نوع حکومت داری در کشور ، بالاخره ایران تبدیل به کره شمالی دوم گردید
باید منتظر روزهای سیاه تری برای خودمان و کشورمان باشیم
این تازه اول ماجرای دیکتاتوری احمق هاست