ایران بطرز خطرناکی آبستن انقلاب است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️على حسینى

کشور آبستن انقلاب است. نتیجه انقلاب هم همین است که پس از چهل سال می بینیم. من خود یک انقلابی بودم. در سال ۱۳۵۳ علیه رژیم شاه مبارزه مسلحانه می کردم. نیم ساعت قبل از یک ترور دستگیر شدم. از من و از خانه من و رفقایم مقادیر زیادی وسائل ساخت بمب، دو قبضه سلاح کمری، یک قبضه سلاح برنو و مقادیر قابل توجهی فشنگ کشف و ضبط کردند.

اینک پس از چهل سال آموخته ام که انقلاب و انقلابی‌گری کار خطائی است خصوصا در دنیای امروز و خصوصا در ایران امروز. هم خطا و هم فوق العاده وحشتناک. اما متأسفانه ایران بطرز خطرناکی آبستن انقلاب است. و اگر کار بدین منوال پیش رود، وقوع انقلاب اجتناب ناپذیر است. و در صورت وقوع انقلاب، باز بیشترین صدمه و بدبختی را توده ملت خواهد چشید..

قطعا انقلاب هم از مفری بوقوع خواهد پیوست که حاکمیت اصلا فکرش را نمی کند چه اگر بتواند حدسش بزند جلویش را خواهد گرفت و انقلابی نخواهد شد. لذا این دومل از مفری سر باز خواهد کرد که قابل پیش‌بینی نباشد.

اینک من بعنوان یک انقلابی قدیمی به حاکمان هشدار می دهم که اگر خودتان راغب بر فروپاشی که همه اسناد و مدارک شما را محو خواهد کرد و پناهندگی سیاسی در جهان برایتان به ارمغان خواهد آورد نیستید، که احتمال میدهم خیلی هاتان باشید، اگر واقعا مایل به انقلاب نیستید و می خواهید کشور ویران نشود و ننگ ویرانی اش تا ابد برای حاکمیت دینی باقی نماند، تنها یک راه مانده است که اگر انجام دهید هنوز این ملت ستم کشیدهء رنج برده، از شما خواهد گذشت و انقلاب نخواهد کرد زیرا ملت خواهان انقلاب نیست. مگر شما مجبورش کنید.

تنها یک راه باقی مانده است. کلا شورای نگهبان را بردارید و بگذارید بدون دخالت نیروهای غیبی، وزارت کشور برای مجلس و ریاست جمهوری انتخابات برگزار نماید. اجازه دهید ملت خود هرکس را که می‌خواهد برگزیند. برای یک بار هم که شده فرض کنید ملت هم شعور دارد و نیازی به دیکتاتوری خیرخواهانه شما ندارد.

والسلام بگذارید کشور خود را نجات دهد.

*نماینده سابق مجلس