ایران به دنبال ربایش نیروهای امریکایی است ؟

محمد ارسلانی

یکی از صحبت هایی که در مناظره اول انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح گردید
صحبت همتی در مورد برنامه محسن رضایی برای ربایش نیروهای امریکایی در منطقه
و دریافت باج آزاد سازی این نیروها به عنوان یکی از راهکارهای حل معضلات اقتصادی بود
همتی با طعنه به محسن رضایی می گوید ۶ ماه است که منتظریم این اتفاق بیفتد
و به واسطه این طرح مشعشع و خلاقانه و مبتکرانه آقا محسن اقتصاد شکوفا گردد
همتی ناخواسته از عملیاتی شدن این طرح محسن رضایی در سپاه پرده برداری کرد
با توجه به صحبت همتی ، سپاه ۶ ماه است که تلاش ویژه ای را
برای ربایش یک نیروی نظامی امریکا در منطقه آغاز کرده که نتیجه بخش نبوده
آیا ربایش یک نیروی امریکایی در منطقه طی هفته های آینده
مسیر مذاکرات وین را به نفع حاکمیت تغییر خواهد داد؟
آیا امریکا تن به این باج گیری بین المللی خواهد داد؟